Καλάθι 0

Προεπισκόπηση Καλαθιού Αγορών

Το καλάθι σας είναι άδειο

Είδη στο Καλάθι: 0
Συνολική Ποσότητα: € 0,00


Στο Καλάθι

SWEETS

There is  such a great variety of fragrant sweets in Greece and it is not uncommon for cooks to compete with each other over the same recipe to present the best at the end of a meal. Their recipes are well kept secrets and are only divulged from grandmother to mother to daughter.

Throughout the year there are special sweets for Christmas, Easter, Lent and many other religious holidays.

Sweets are also served in an expression of courtesy at all times, to welcome a visitor, and to celebrate name days.

In most sweet recipes you can use olive oil instead of butter. In the recipes that follow, there is a variety of local dried nuts like almonds, walnuts, Aegina pistachios. In chocolate recipes olive oil is scientifically known to have beneficial qualities.

This one way to enjoy sweets without the guilt.